Hata mesajı

User warning: The following theme has moved within the file system: at_commerce. In order to fix this, clear caches or put the theme back in its original location. For more information, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/w3/public_html/includes/bootstrap.inc).

ARKEOLOJİ

Arkeoloji; Eski Yunanca'nın "Arkhaios" (eski) ve "Logos" (bilim) kelimelerinden türetilmiş, kelime anlamı "Eskinin Bilimi"dir. Günümüzde Arkeoloji ise, Eski devirlerden kalan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını araştıran, ortaya çıkaran, sistematik ve metodolojik olarak inceleyen ve yorumlayıp açıklayan bir bilim daldır. Arkeoloji’nin başlamasında en önemli etken insanların geçmişe olan merak duygusu, yeni keşifler yapma istekleri ve özellikle günümüze ulaşan eski yazılı metinlerden yola çıkarak yeni şeyler keşfetme isteği arkeolojinin başlamasında etkili olmuştur.
 
Arkeoloji geçmiş dönemlerde yaşamış insan topluluklarının kültürel ve toplumsal düzenlerini, günümüze kadar gelebilen maddi kalıntılara dayanarak araştıran, belgeleyen ve gelişim sürecini inceleyerek yorumlamaya çalışan bir bilim dalıdır.
 
Geçmişi algılamaya yönelik iki bakış açısı vardır. Bunlardan birisi durağan ve zaman derinliği olmayan bakış açısıdır. Buna göre insan ve içinde yaşadığı dünya, çokta eski olmayan bir dönemde yaratılmış ve yaratıldıktan sonra evrim geçirmemiş, değişiklikler yalnızca ayrıntı düzeyinde kalmıştır. Bu, söylencelere dayalı, kanıtlanması gerekli olmayan, "inanılan" geçmiştir. Bundan tümüyle farklı olan ikinci bakış açısı ise, geçmişi anlamak için sorular sorar ve sorduğu soruları yanıtlayacak somut kanıtlara gerek duyar. Elde ettiği sonuçlara göre geçmişi tanımlamaya ve yorumlamaya çalışır. Bakış açısında, geçmişin zaman derinliği ve geçmişten günümüze kadar sürekli bir değişim vardır. 
 
Arkeoloji geçmişi maddi kalıntılara dayanarak inceler, ancak o toplumun anlaşılmasında maddi kalıntıların getirdiği bir sınırlama da vardır. Herhangi bir topluluğu tüm maddi kalıntılarıyla dondurup, gelecekte bir arkeoloğun onu olduğu gibi görmesini sağlayabilsek dahi, sözlü bilgiler, psikolojik davranışlar, insan mantığının içinde gelişen sebep-sonuç ilişkilerinden bağımsız olarak o toplumu anlamaya çalışmak oldukça güçtür. diğer bilim dallarında olduğu gibi, arkeolojide de yapılan incelemenin etkinliği, o bilim dalının inceleme sırasında vardığı bilgi ve teknik düzeyle sınırlıdır. 
 
Arkeoloji geçmişe soru sormaktır. Sorulan soruya ve kullanılan yönteme göre, alacağımız yanıt değişir. Ancak, soruyu ne şekilde sorarsak soralım, geçmiş yaşanmış ve hiç bir şekilde değişmez.; soruyu soruş şeklimize, soruyu soranın düşünce sistemine göre aldığımız yanıtlar değişse de, bu geçmişi değiştirebildiğimiz anlamına gelmez, yalnızca soruyu soranın bakış açısını yansıtır. Bu nedenle geçmişin sorgulandığı dönemin ya da kişinin düşünce yapısına, ilgi alanına, sorularına yanıt ararken, eldeki teknik donanıma göre farklı anlatımlar çıksa de, bu geçmişi değiştirmez. (M. Özdoğan 2012, 50 Soruda Arkeoloji, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, s. 19-24)